واژن از راه می‌رسد | قسمت چهارم

سلام دوستان عزیز.
سال نوتون پر از هیجان، سلامت و لذت!
«واژن از راه می‌رسد» نام مجموعه چهار قسمتی است که توسط گاردین تولید شده است. موضوع قسمت چهارم: «آنچه در آموزش‌های جنسی نیاموخته‌اید»
توجه کنید که این ویدیوها حاوی تصاویر و گفتگوهایی هستند که ممکن است برای محل کار مناسب تلقی نشود.
– قسمت اول درباره ساختار آلت جنسی منتسب به زنان https://www.facebook.com/xavishanx/videos/1495510130472602/
– قسمت دوم درباره #پریود و توقف آن https://www.facebook.com/xavishanx/videos/1505590426131239/
– قسمت سوم درباره #ارگاسم و نابرابری‌ها و تفاوت‌ها https://www.facebook.com/xavishanx/videos/1508655509158064/

Posted by XavishanX on Friday, March 31, 2017

 

واژن از راه می‌رسد | قسمت دوم

«واژن از راه می‌رسد» نام مجموعه چهار قسمتی است که توسط گاردین تولید شده است. در این قسمت به موضوع #پریود و متوقف کردن آن پرداخته شده است.
توجه کنید که این ویدیو حاوی تصاویر و گفتگوهایی است که ممکن است برای محل کار مناسب تلقی نشود.

Posted by XavishanX on Friday, March 17, 2017

 

واژن از راه می‌رسد | قسمت سوم

سلام دوستان عزیز.
سال نوتون پر از هیجان، سلامت و لذت!
«واژن از راه می‌رسد» نام مجموعه چهار قسمتی است که توسط گاردین تولید شده است. در این قسمت به موضوع #ارگاسم و نابرابری و تفاوت ارگاسم‌ها پرداخته شده.
قسمت اول درباره ساختار آلت جنسی منتسب به زنان https://www.facebook.com/xavishanx/videos/1495510130472602/
و قسمت دوم درباره #پریود و توقف آن https://www.facebook.com/xavishanx/videos/1505590426131239/
توجه کنید که این ویدیوها حاوی تصاویر و گفتگوهایی هستند که ممکن است برای محل کار مناسب تلقی نشود.

Posted by XavishanX on Monday, March 20, 2017

 

واژن از راه می‌رسد | قسمت اول

این هم اولین هدیه آویشن به شما : «واژن از راه می‌رسد» نام مجموعه چهار قسمتی است که توسط گاردین تولید شده است. در این قسمت به ساختار آلت جنسی منتسب به زنان پرداخته می‌شود. این ویدیو حاوی تصاویر و گفتگوهایی است که ممکن است برای محل کار مناسب تلقی نشود.

Posted by XavishanX on Wednesday, March 8, 2017