Artist: رادیو پرده‌دری نوار دهم: رابطه جنسی بین افراد با اندام جنسی منتسب به زنانه با صدف و میدا (۲)

در این هفته در ادامه برنامه نهم سوده و زینب به همراه مهمانان برنامه میدا و صدف به صحبت درباره رابطه جنسی بین افراد منتسب به زنانه ادامه می‌دن و درباره برخی باورهای اشتباه درباره ارتباط اندام جنسی منتسب به مردانه و ارگاسم حرف می‌زنن

اشتراک گذاری

در این هفته در ادامه برنامه نهم سوده و زینب به همراه مهمانان برنامه میدا و صدف به صحبت درباره رابطه جنسی بین افراد منتسب به زنانه ادامه می‌دن و درباره برخی باورهای اشتباه درباره ارتباط اندام جنسی منتسب به مردانه و ارگاسم حرف می‌زنن

اشتراک گذاری