Artist: رادیو پرده‌دری نوار هفتم : اسباب‌بازی‌های جنسی ۲

در ادامه بحث برنامه قبلی، فرانک و سوده و امید درباره اسباب‌بازی‌های جنسی صحبت می‌کنن. از ویژگی‌‌های اسباب‌بازی جنسی‌ استاندارد گرفته تا انواع مختلف اسباب‌بازی‌ها و کاربردشون.

اشتراک گذاری

در ادامه بحث برنامه قبلی، فرانک و سوده و امید درباره اسباب‌بازی‌های جنسی صحبت می‌کنن. از ویژگی‌‌های اسباب‌بازی جنسی‌ استاندارد گرفته تا انواع مختلف اسباب‌بازی‌ها و کاربردشون.

سوده یکی از اسباب‌بازی‌های جنسی محبوب رو معرفی می‌کنه

فرانک یکی از اسباب‌بازی‌های جنسی محبوب رو معرفی می‌کنه

امید درباره تعدادی از اسباب‌بازی‌های جنسی منتسب به مردانه توضیح می‌ده

اشتراک گذاری