Artist: رادیو پرده‌دری نوار چهارم : رضایت در سکس

با یه قسمت دیگه از رادیو پرده‌دری برگشتیم و قراره بحث برنامه قبلی رو ادامه بدیم. در قسمت قبلی درباره رضایت در سکس صحبت کردیم. در این قسمت سوده، فرانک و زینب از تجربه‌های شخصی خودشون صحبت می‌کنن تا به دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت از رضایت در سکس و راه‌های مختلف برای گرفتن آن بپردازن.

اشتراک گذاری

با یه قسمت دیگه از رادیو پرده‌دری برگشتیم و قراره بحث برنامه قبلی رو ادامه بدیم. در قسمت قبلی درباره رضایت در سکس صحبت کردیم. در این قسمت سوده، فرانک و زینب از تجربه‌های شخصی خودشون صحبت می‌کنن تا به دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت از رضایت در سکس و راه‌های مختلف برای گرفتن آن بپردازن.

 

اشتراک گذاری