Artist: رادیو پرده‌دری نوار سوم : تجاوز، خشونت و آزار جنسی

این روزها همه در حال پرده‌دری هستن و درباره تجربه‌‌های خودشون از تجاوز و آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنن. برای همین سوده، فرانک و زینب تصمیم گرفتن تا در یک برنامه جدید درباره مفهموم رضایت و اهمیتش صحبت کنند، این که چطور می‌شه از رضایت طرف مقابل اطمینان حاصل کرد و چه چیزهایی خشونت و تجاوز محسوب می‌شه.

اشتراک گذاری

این روزها همه در حال پرده‌دری هستن و درباره تجربه‌‌های خودشون از تجاوز و آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنن. برای همین سوده، فرانک و زینب تصمیم گرفتن تا در یک برنامه جدید درباره مفهموم رضایت و اهمیتش صحبت کنند، این که چطور می‌شه از رضایت طرف مقابل اطمینان حاصل کرد و چه چیزهایی خشونت و تجاوز محسوب می‌شه.

اشتراک گذاری