Artist: رادیو پرده‌دری نوار دوم : درک ما از سکس

در قسمت دوم رادیوپرده‌دری، زینب و سوده و فرانک درباره این صحبت می‌کنند که چطور به مرور زمان درکشون از سکس تغییر کرده و چه عواملی موجب این تغییرات شده. مثل همیشه منتظر خوندن و شنیدن نظرات و سوالات شما هستیم.

اشتراک گذاری

 

در قسمت دوم رادیوپرده‌دری، زینب و سوده و فرانک درباره این صحبت می‌کنند که چطور به مرور زمان درکشون از سکس تغییر کرده و چه عواملی موجب این تغییرات شده. مثل همیشه منتظر خوندن و شنیدن نظرات و سوالات شما هستیم.

اشتراک گذاری